Người Đẹp HCM

Người đẹp của đất Sài Gòn Quỳnh Anh

Tên đầy đủ: Lê Ngọc Quỳnh Anh | Sinh năm : 1993| Chiều cao: 1m68 | Số đo: 83/62/90

Người đẹp của đất Sài Gòn Phương Thảo

Tên đầy đủ: Võ Phan Phương Thảo| Sinh năm: 1992| Chiều cao: 1m70| Số đo: 84/62/90

Người đẹp của đất Sài Gòn Nguyễn Trâm

Tên đầy đủ: Nguyễn Ngọc Trâm | Sinh năm: 1991| Chiều cao: 1m68| Số đo: 88/63/90

Người đẹp của đất Sài Gòn Thanh Hiền

Tên đầy đủ: Phạm Võ Thanh Hiền | Sinh năm: 1993| Chiều cao: 1m68 | Số đo: 85/63/90

Người đẹp của đất Sài Gòn Kim Dung

Tên đầy đủ: Trần Kim Dung | Sinh năm: 1989| Chiều cao: 1m73 | Số đo: 85/62/90

Người đẹp của đất Sài Gòn Huỳnh Ngân

Tên đầy đủ: Huỳnh Ngân | Chiều cao: 1m70| Sinh năm: 1994| Số đo: 83/62/89