Người Đẹp Hà Nội

Hot girl xinh đẹp nóng bỏng của đất Hà Nội Vũ Ngọc

Tên đầy đủ: Vũ Thị Ngọc | Sinh năm: 1992| Chiều cao: 1m74| Số đo: 81/62/91| Hoa khôi đại học đông đô 2014, Top 15

Hot girl xinh đẹp nóng bỏng của đất Hà Nội Giáng Hương

Tên đầy đủ: Nguyễn Giáng Hương | Sinh năm: 1991| Chiều cao: 1m75| Số đo: 83/62/90

Hot girl xinh đẹp nóng bỏng của đất Hà Nội Tố Nga

Tên đầy đủ: Hoàng Tố Nga| Sinh năm: 1992 | Chiều cao: 1m73 | Số đo: 83/62/90

Hot girl xinh đẹp nóng bỏng của đất Hà Nội Tố Uyên

Tên đầy đủ: Tống Hoàng Tú Uyên | Sinh năm: 1996| Chiều cao: 1m70| Số đo: 85/67/94

Hot girl xinh đẹp nóng bỏng của đất Hà Nội Quỳnh Hương

Tên đầy đủ: Nguyễn Quỳnh Hương | Sinh năm: 1992| Chiều cao: 1m70 | Số đo: 84/62/91

Hot girl xinh đẹp nóng bỏng của đất Hà Nội Bạch My

Tên đầy đủ: Bạch Trà My | Sinh năm: 1993| Chiều cao: 1m66| Số đo: 86/63/92